Friday 28 Apr 2017

ชื่อวิทยาลัย (ภาษาไทย)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง


ชื่อวิทยาลัย ( ภาษาอังกฤษ )

Nongmuang  Technological  Vocational College


 วันก่อตั้งวิทยาลัย

วันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒


ที่ตั้งวิทยาลัย

 555 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 5/3  ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15170


 คำขวัญประจำวิทยาลัย

ความรู้ดี คนดี สังคมดี


สีประจำวิทยาลัย

สีฟ้า - ชมพู  หมายถึง พลังแห่งความรักความสามัคคี  ในการสร้างสรรค์ความดีงามก่อกำเนิดความเจริญต่อตนเองแะสังคม

 

   

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกลีลาวดี หมายถึง ความงามความเจริญ ความเป็นหนึ่งของผู้เรียนด้านวิชาการ วิชาชีพ และ คุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย


 ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

 

ความหมายรูป / ตราวิทยาลัย

 

                รูปพระวิษณุกรรม  หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งการศึกษาด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา สาขาวิชาต่างๆ ทางการอาชีวศึกษา

                รูปโครงสร้างอะตอม  หมายถึง  อนุภาพของสิ่งต่างๆ ในจักรวาลที่มีอนุภาคก่อกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ เป็นผลทำให้

เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานและดำรงชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุข


 ตัวอักษรย่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

                อักษรย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง คือ ว.ทอน.

ว.    คือ    วิทยาลัย              หมายถึง                  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

     คือ    เทคโนโลยี        หมายถึง                   การนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

     คือ    อาชีวศึกษา         หมายถึง                  การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

น.   คือ     หนองม่วง         หมายถึง                   สถานที่แห่งหนึ่งภายในจังหวัดลพบุรี ที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่อำเภอ และเป็นที่ตั้งโรงเรียน 


 

 เอกลักษณ์

 

        น้ำใจดี     มีฝีมือ


 

 

อัตลักษณ์

 

        การศึกษาเด่น     เน้นเทคโนโลยี


 

 

 

 

 

 เมนูหลัก

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

หน่วยงานภายใน

นักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยงานทางการศึกษา

    

    

   

   

 

 

ผู้บริหาร

นายธเนศ        สิงห์สูง

ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารภายใน

ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

รายงานประกันคุณภาพภายใน

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาคมอาเซียน

รวมเว็บไซต์หางาน

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้5
เดือนนี้28
รวมทั้งหมด181861

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวสารออนไลน์

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ประวัติการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ 555 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 5/3... READ_MORE
ปรัชญา ปรัชญาวิทยาลัย                      ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง คือ แนวคิด... READ_MORE
พันธกิจ พันธกิจ  1. บริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 2.... READ_MORE
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์วิทยาลัย                 จัดการอาชีวศึกษาคุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนเป็นคนดี... READ_MORE
อัตลักษณ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จิตอาสา  พัฒนาสังคม      1. จิตอาสาด้านพัฒนาตนเอง      2.... READ_MORE
ข้อมูลนักเรียน   หลักสูตร จำนวนรวม ห้องเรียน คน 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ... READ_MORE
รับสมัครเรียน หลักฐานเอกสารการสมัครเรียน     1. วุฒิการศึกษาตัวจริง ใบ ปพ.3 หรือ รบ.1 (พร้อมสำเนา 2... READ_MORE
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ประกาศรับสมัครครูผู้สอน 1. กลุ่มสามัญ     - วิชาเอกภาษาไทย         - วิชาเอกภาษาอังกฤษ       ... READ_MORE
เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo