Monday 08 Feb 2016

ชื่อวิทยาลัย (ภาษาไทย)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง


ชื่อวิทยาลัย ( ภาษาอังกฤษ )

Nongmuang  Technological  Vocational College


 วันก่อตั้งวิทยาลัย

วันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒


ที่ตั้งวิทยาลัย

 555 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 5/3  ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15170


 คำขวัญประจำวิทยาลัย

ความรู้ดี คนดี สังคมดี


สีประจำวิทยาลัย

สีฟ้า - ชมพู  หมายถึง พลังแห่งความรักความสามัคคี  ในการสร้างสรรค์ความดีงามก่อกำเนิดความเจริญต่อตนเองแะสังคม

 

   

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกลีลาวดี หมายถึง ความงามความเจริญ ความเป็นหนึ่งของผู้เรียนด้านวิชาการ วิชาชีพ และ คุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย


 ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

 

ความหมายรูป / ตราวิทยาลัย

 

                รูปพระวิษณุกรรม  หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งการศึกษาด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา สาขาวิชาต่างๆ ทางการอาชีวศึกษา

                รูปโครงสร้างอะตอม  หมายถึง  อนุภาพของสิ่งต่างๆ ในจักรวาลที่มีอนุภาคก่อกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ เป็นผลทำให้

เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานและดำรงชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุข


 ตัวอักษรย่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

                อักษรย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง คือ ว.ทอน.

ว.    คือ    วิทยาลัย              หมายถึง                  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

     คือ    เทคโนโลยี        หมายถึง                   การนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

     คือ    อาชีวศึกษา         หมายถึง                  การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ

น.   คือ     หนองม่วง         หมายถึง                   สถานที่แห่งหนึ่งภายในจังหวัดลพบุรี ที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่อำเภอ และเป็นที่ตั้งโรงเรียน 


 

 เอกลักษณ์

 

        น้ำใจดี     มีฝีมือ


 

 

อัตลักษณ์

 

        การศึกษาเด่น     เน้นเทคโนโลยี


 

 

 

 

 

 เมนูหลัก

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

หน่วยงานภายใน

นักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยงานทางการศึกษา

    

    

   

   

 

 

บุคลากร - ครูอาจารย์

เข้าสู่ระบบ

ผู้บริหาร

นายธเนศ        สิงห์สูง

ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารภายใน

ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศวิทยาลัย

E-learning

รายงานประกันคุณภาพภายใน

ประมวลภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน

loader

โครงการนักศึกษาปี 2555

ประชาคมอาเซียน

รวมเว็บไซต์หางาน

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้12
เมื่อวานนี้92
สัปดาห์นี้12
เดือนนี้577
รวมทั้งหมด158095

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวสารออนไลน์

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ประวัติการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ 555 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 5/3... READ_MORE
ปรัชญา ปรัชญาวิทยาลัย                      ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง คือ แนวคิด... READ_MORE
พันธกิจ พันธกิจ  1. บริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 2.... READ_MORE
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์วิทยาลัย                 จัดการอาชีวศึกษาคุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนเป็นคนดี... READ_MORE
อัตลักษณ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จิตอาสา  พัฒนาสังคม      1. จิตอาสาด้านพัฒนาตนเอง      2.... READ_MORE
ข้อมูลนักเรียน   หลักสูตร จำนวนรวม ห้องเรียน คน 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ... READ_MORE
รับสมัครเรียน หลักฐานเอกสารการสมัครเรียน     1. วุฒิการศึกษาตัวจริง ใบ ปพ.3 หรือ รบ.1 (พร้อมสำเนา 2... READ_MORE
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา หลักฐานการสมัคร       1. สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี(Transcript)                  ... READ_MORE
เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo